Over CheckBuy.nl

Elektronica uitzoeken en kopen is vaak een hele puzzel. Er is zoveel keuze in kleur, merk, specificaties en nog veel meer! Kortom, soms lijkt de zoektocht eindeloos. CheckBuy.nl maakt de zoektocht naar je nieuwe gadget zo snel en gemakkelijk mogelijk. Door middel van snelle en duidelijke filters, geen overbodige technische termen en een begrijpbaar overzicht maken wij de zoektocht voor iedereen eenvoudig, makkelijk en snel.

Daarnaast vind je alle prijzen van de door ons geselecteerde webshops op een rijtje, waardoor je dus het beste product voor de beste prijs vindt! En omdat wij alleen met door ons geselecteerde webshops, die hun betrouwbaarheid reeds hebben bewezen, weet je ook zeker dat je bestelling in goede handen is. Kortom, snel, makkelijk, goedkoop en betrouwbaar zoeken naar je nieuwe gadget doe je op CheckBuy.nl.

Functioneren van deze website

CheckBuy.nl doet zijn uiterste best om deze website goed te laten functioneren. Helaas kunnen wij niet altijd garanderen dat de website naar behoren werkt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op deze website & informatie van derden

CheckBuy.nl doet zijn uiterste best om de informatie op deze website volledig en correct te houden. Wij zijn voor een deel echter afhankelijk van de informatie die door derden wordt aangeleverd. Hoewel wij uiterste zorg besteden aan het correct invoeren van deze en alle andere informatie op deze site, is het niet te garanderen dat er geen onvolkomenheden in deze informatie voorkomt. Derhalve is niet met 100% zekerheid de juistheid van de informatie te garanderen, waaronder de prijzen die worden getoond bij de producten. De op deze site getoonde prijzen geven slechts een indicatie van de prijs bij de betreffende webshop. Bij verschil tussen prijs bij CheckBuy.nl en een van de aangesloten webshops, is de prijs van deze laatste leidend. Gebruikers/bezoekers van CheckBuy.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie en prijzen zoals deze op deze site zijn gepubliceerd, noch kunnen zij rechten ontlenen aan de gevolgen van een eventuele transactie die voortvloeit uit deze informatie.

CheckBuy.nl bevat (hyper)links en verwijzingen naar websites van derden. De inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen is door CheckBuy.nl niet geverifieerd. CheckBuy.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar naar verwezen wordt. De informatie en overige inhoud op CheckBuy.nl wordt de websitebezoeker uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden.

Transacties voortkomend uit bezoek van CheckBuy.nl

CheckBuy.nl toont producten op de website die te koop worden aangeboden door een van de aangesloten webshops. Om tot aanschaf van een product over te gaan zal de gebruiker/bezoeker van CheckBuy.nl de betreffende webshop - door middel van een hyperlink bij het betreffende product - bezoeken. Indien de gebruiker/bezoeker vervolgens overgaat tot de aanschaf van een product gaat men een koopovereenkomst aan met de betreffende webshop. CheckBuy.nl is bij deze overeenkomst geen partij en is dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor deze overeenkomst. CheckBuy.nl zal ook niet optreden bij eventuele uit de transactie voortkomende geschillen tussen gebruiker/bezoeker en de betreffende webshop.

Cookies

Deze website maakt voor een goede werking van de website gebruik van (permanente) cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies beschadigen uw computer of de bestanden op uw computer niet. Cookies zijn ook niet persoonlijk herleidbaar en bevatten dus geen naam of e-mailadres. Het is alleen een nummer dat helpt om uw computer te herkennen. Cookies op CheckBuy.nl worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten u heeft bekeken en welke producten in uw favorieten zijn geplaatst.

U kunt zelf beslissen of u cookies wil accepteren of weigeren of dat u wil dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen we u naar het 'help' menu van uw browser. Het kan echter zijn dat hierdoor de website niet volledig functioneert.

Google Analytics

CheckBuy.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.. Google Analytics maakt gebruik van cookies om CheckBuy.nl te helpen analyseren hoe gebruikers/bezoekers onze website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt opgeslagen door Google opgeslagen. De betreffende informatie die wordt opgeslagen is door CheckBuy.nl niet herleidbaar naar een individu, noch hebben wij hierdoor toegang tot persoonsgegevens.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor CheckBuy.nl en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-analyse en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Zoals reeds hiervoor geschreven kunt u cookies weigeren of op de hoogte worden gesteld door uw browser als er een cookie wordt geplaatst.

Privacy

CheckBuy.nl hecht veel waarde aan uw privacy. Wij slaan zelf dan ook geen enkele persoonlijke informatie van u op - noch door middel van cookies, noch op ander wijze - anders dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor u zelf eventueel persoonlijke informatie aan ons verstrekt. Wij zullen deze informatie ook nooit aan een derde verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Eventuele (persoonlijke) informatie wordt door ons niet langer dan strikt noodzakelijk bewaart. Indien gegevens gedurende langere tijd bewaard dienen te worden, dan zullen zoveel mogelijk persoonsgegevens worden verwijderd.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

CheckBuy.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte, immateriƫle of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst, die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van deze website.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

CheckBuy.nl kan de op of via deze website aangeboden informatie, waaronder ook deze disclaimer, wijzigen zonder dit aan te kondigen.

Cookies helpen ons bij het leveren van onze diensten. Sluiten